danh mục sản phẩm

VỀ CHÚNG TÔI

GH được thành lập vào tháng 12 năm 2016, với hơn 300 nhân viên. Đây là một doanh nghiệp công nghệ cao tích hợp sản xuất mỹ phẩm và sản xuất hóa chất tốt. Nó có một hội thảo mỹ phẩm rộng 10000 mét vuông và một hội thảo hóa học 35000 mét vuông, làm cho nó trở thành một doanh nghiệp có lợi thế trong toàn bộ chuỗi ngành.

Liên hệ chúng tôi
Nguồn cung cấp bán buôn móng acrylic, cung cấp làm đẹp bột acrylic, bán buôn khối lượng acrylic

 • Nhà cung cấp hợp tác (200)

  Nhà cung cấp hợp tác (200)

  Số lượng các nhà máy mà nhà cung cấp đã hợp tác trong ba năm qua, được đánh giá bởi các bên thứ ba độc lập.

 • Tùy chỉnh nhỏ

  Tùy chỉnh nhỏ

  Dữ liệu là từ hợp đồng trước đây của báo cáo kiểm tra mới nhất được đánh giá bởi các bên thứ ba độc lập. (Minor có nghĩa là tùy chỉnh trên logo/gói/tùy chỉnh đồ họa)

 • Kiểm tra thành phẩm

  Kiểm tra thành phẩm

  Dữ liệu là từ kiểm tra tại chỗ của báo cáo kiểm tra mới nhất được đánh giá bởi các bên thứ ba độc lập
 • Tùy chỉnh dựa trên thiết kế

  Tùy chỉnh dựa trên thiết kế

  Dữ liệu là từ hợp đồng trước đây của báo cáo kiểm tra mới nhất được đánh giá bởi các bên thứ ba độc lập.
 • Khả năng đa ngôn ngữ

  Khả năng đa ngôn ngữ

  Các nhà cung cấp có khả năng ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh, được đánh giá bởi các bên thứ ba độc lập
 • Kiểm tra vật liệu tại chỗ

  Kiểm tra vật liệu tại chỗ

  Dữ liệu là từ kiểm tra tại chỗ của báo cáo kiểm tra mới nhất được đánh giá bởi các bên thứ ba độc lập

 • Tùy chỉnh dựa trên mẫu

  Tùy chỉnh dựa trên mẫu

  Dữ liệu là từ hợp đồng trước đây của báo cáo kiểm tra mới nhất được đánh giá bởi các bên thứ ba độc lập.

 • Quy trình đánh giá nhà cung cấp

  Quy trình đánh giá nhà cung cấp

  Dữ liệu là từ kiểm tra tại chỗ của báo cáo kiểm tra mới nhất được đánh giá bởi các bên thứ ba độc lập

 • Dịch vụ ODM có sẵn

  Dịch vụ ODM có sẵn

  Dữ liệu là từ hợp đồng trước đây của báo cáo kiểm tra mới nhất được đánh giá bởi các bên thứ ba độc lập.
 • Tùy chỉnh đầy đủ

  Tùy chỉnh đầy đủ

  Dữ liệu là từ hợp đồng trước đây của báo cáo kiểm tra mới nhất được đánh giá bởi các bên thứ ba độc lập.
 • Năm trong ngành (7)

  Năm trong ngành (7)

  Dữ liệu là từ báo cáo kiểm tra mới nhất được đánh giá bởi các bên thứ ba độc lập
 • Tổng không gian sàn (1.250m)

  Tổng không gian sàn (1.250m)

  Dữ liệu là từ kiểm tra tại chỗ của báo cáo kiểm tra mới nhất được đánh giá bởi các bên thứ ba độc lập
Vui lòng nhập email
Lỗi định dạng email
sendFail
Gửi thành công
Đăng ký thành công
signUpSuccess
loginsuccess
loginFail
Gửi thành công
signOutSuccess